RYBínovÝM okom virtuálna galéria
Virtuálna Galéria výstavy RYBínovÝM okom  | © 2009~ | foto.Lmn.sk, abc.Lmn.sk
Thumbnail 1 Thumbnail 2 Thumbnail 3 Thumbnail 4 Thumbnail 5 Thumbnail 6 Thumbnail 7 Thumbnail 8 Thumbnail 9 Thumbnail 10 Thumbnail 11 Thumbnail 12 Thumbnail 13 Thumbnail 14 Thumbnail 15 Thumbnail 16 Thumbnail 17 Thumbnail 18 Thumbnail 19 Thumbnail 20 Thumbnail 21 Thumbnail 22 Thumbnail 23 Thumbnail 24 Thumbnail 25 Thumbnail 26 Thumbnail 27 Thumbnail 28 Thumbnail 29 Thumbnail 30 Thumbnail 31 Thumbnail 32 Thumbnail 33 Thumbnail 34 Thumbnail 35 Thumbnail 36 Thumbnail 37 Thumbnail 38 Thumbnail 39 Thumbnail 40 Thumbnail 41 Thumbnail 42 Thumbnail 43 Thumbnail 44 Thumbnail 45 Thumbnail 46 Thumbnail 47 Thumbnail 48 Thumbnail 49 Thumbnail 50 Thumbnail 51 Thumbnail 52 Thumbnail 53 Thumbnail 54 Thumbnail 55 Thumbnail 56 Thumbnail 57 Thumbnail 58 Thumbnail 59 Thumbnail 60 Thumbnail 61 Thumbnail 62 Thumbnail 63 Thumbnail 64
Horizontálna Galéria tzv. „Filmový pás“ fotografií bezprostredne za sebou Horizontálna Galéria tzv. „Filmový pás“ fotografií bezprostredne za sebou úvodné video Fotografie z vernisáže OnLine Google FotoAlbum v novom okne                                 Štefan Ižo Fotografie z vernisáže  OnLine Google FotoAlbum v novom okne  Viktor Poliak Karel Vetrovský Jozef Repaský Martin Sprušanský Fotografie výstavnej siene OnLine Google FotoAlbum v novom okne
Liptovské   kultúrne   stredisko   predstavuje tvorbu   Petra   Rybína,   Liptovského   foto- grafa   a   filmára,   ktorý   svoju   tvorbu   viac   krát   odprezentoval   vrámci   spoloč- ných   výstav,   ako   Foto   trojlístok,   Amfo, Liptovský        Hrádok        vo        fotografii, Cineama, Film-fest Hrádok a iné. Tentokrát   bude   návštevník   Liptovského kultúrneho      strediska      mať      možnosť vzhliadnuť      Peťovu      tvorbu      súčasne vrámci fotografie aj filmu. Peter    Rybín    sa    narodil    v    Liptovskom Mikuláši.   Vo   fotografii   úplne   neinklinuje k   žiadnemu   konkrétnemu   žánru,   hoci   o čosi   viac,   než   čokoľvek   iné,   ho   priťahuje reportážna    fotografia    a    fotka    z    ulice, takzvané   „street-photo“.   V   jeho   tvorbe sa   často   vyskytuje   neštylizovaná   priro- dzenosť    danej    situácie    s    autentickou reakciou    a    výrazom    fotografovaných ľudí,   takzvané   momentky,   zachytávajú- ce   jedinečnosť   a   neopakovateľnosť   da- ného   okamihu.   Opakom   sú   jeho   foto- grafie    z    architektúry    v    ktorých    domi- nuje   čistota   a   minimalizmus.   V   posled- nej   dobe   sa   začal   venovať   experimen- tálnym   fotografiám,   ktoré   vznikajú   roz- ličným   spôsobom   a   k   jeho   dokumen- tárnym   fotografiám   sú   veľmi   kontrast- né. Jeho     filmárska     tvorba     je     zameraná       prevažne    na    dokumenty    a    reportáže, no jeho…
info | inštrukcie | dobre vedieť info | inštrukcie | dobre vedieť Úvodný príhovor riaditeľky LKS …pokračovanie …pokračovanie Kniha návštev Kniha návštev Filmová tvorba Filmová tvorba